mask

Badania kierowców Oleśnica

badanie kierowców

Przeprowadzam badania kierowców Oleśnica zgodnie z obowiązującymi przepisami i norami. Sprawdzam narząd wzroku, słuchu oraz równowagi, a także analizuje ogólny stan zdrowia pacjenta. Przyglądam się zachowaniom i reakcjom mogącym świadczyć o zaburzeniach psychicznych lub uzależnieniach. W przypadku pozytywnego wyniku badania – wystawiam orzeczenie pozwalające ubiegać się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie konkretnymi maszynami. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Badania kandydatów na kierowców

Oferta obejmuje badania kandydatów na kierowców i kierowców kategorii: A, A1, A2, AM, B, B1, B+E i T. Zwracam uwagę na każdy detal, jednocześnie skupiając się na bezpieczeństwie Pacjenta. Tak jak w przypadku badań sportowych należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty oraz posiadaną dokumentację medyczną, a także przygotować informacje o chorobach i przyjmowanych lekach. Istotne mogą okazać się również wiadomości o schorzeniach występujących w rodzinie. Ponadto proszę o wzięcie prawa jazdy (jeśli już je posiadasz).

Jak przebiega badanie kierowców?

Zakres czynności przeprowadzanych przez lekarza zależny jest od kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się dana osoba. Pierwszym etapem jest szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia, przebytych chorób oraz przyjmowanych leków. Osoba badana musi podpisać oświadczenie, że jest świadoma odpowiedzialności karnej w przypadku udzielenia nieprawidłowych informacji. Podstawowy zakres badań obejmuje badania wzroku, układu krążenia i układu nerwowego. Ocenia się także sprawność narządu ruchu, słuchu oraz równowagę.

Ile są ważne badania na prawo jazdy?

Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi – ważność badań lekarskich na prawo jazdy zależna jest bowiem od wielu czynników. Pierwszymi z nich są kategoria prawa jazdy oraz wiek osoby ubiegającej się o pozwolenie. Następnymi jest stan zdrowia. Osoba, u której wykryto nieprawidłowości lub ograniczenia takie jak wady wzroku czy niektóre choroby przewlekłe jest zobligowane do odnawiania badań. Osoby dostrzegające u siebie niepokojące objawy lub znacznie pogarszające się zdrowie powinny niezwłocznie umówić się do lekarza pierwszego kontaktu, w celu wykluczenia poważnych zmian zachodzących w organizmie.